Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÓ

Változik a szelektív hulladékok gyűjtésének rendje az oktatási intézményekben is!

Az Alisca Terra NKft. ez úton szeretné tájékoztatni szolgáltatási területén lévő, vele kapcsolatban lévő valamennyi oktatási intézményt, hogy változott a Társaságunk működését szabályozó ágazati jogszabály. Ennek következtében Társaságunk a továbbiakban is elszállítja valamennyi oktatási intézményből az év közben keletkezett és a gyűjtési akciók keretében összegyűjtött szelektív hulladékokat, de ezek tulajdonjogával már nem Társaságunk, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV) rendelkezik. Az ágazati jogszabály módosulása már vonatkozik az intézmények ez évi, tavaszi papírgyűjtési akcióira is! A szállítás részleteivel kapcsolatban továbbra is keressék munkatársainkat, de a szelektív hulladékok értékesítésének, fizetési feltételeinek részleteivel kapcsolatban a jövőben az NHKV munkatársai tudnak Önöknek részletes tájékoztatást adni. Megértésüket köszönjük.

Az Alisca Terra N.Kft.

Apró lépésekkel – Vigyázz a Földre !

címmel kültéri környezetvédelmi szemléletformáló kiállítást állított össze, melyet október 12-től október 28-ig tekinthet meg a város lakossága Szekszárdon, a Korzó Áruház előtti Liszt Ferenc téren. A kiállítás üzenete, hogy halljuk meg a természet szavát, vigyázzunk a még meglévő értékeinkre. A kiállítás sok fontos információt jelenít meg, tanácsot és ötleteket ad a környezet megóvásának érdekében történő apró lépésekhez. A megyeszékhely után a szolgáltatási terület több településére is eljut a kiállítás, ezek pontos helyéről és idejéről később tájékoztatjuk a lakosságot. dscf8184 dscf8183 dscf8182 dscf8180 dscf8179 dscf8174 dscf8171 dscf8169 ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szolgáltatási területünk

Szolgaltatasi terulet   LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAROK Az Alisca Terra Kft. évek óta működtet lakossági hulladékudvarokat, melyek a hét öt napján állnak rendelkezésére minden szekszárdi és környékbeli lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van a társaságunkal. A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 39. § (2) alapján a természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk! A különböző hulladékfajtákat elkülönítve – a veszélyes illetve a nem veszélyes anyagok elhelyezésének megfelelő előírások szerint – gyűjtjük, tároljuk és dokumentáltan továbbítjuk a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük, ezért célszerű, ha partnereink is ezek figyelembe vételével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel maguknak a kirakodást. A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként vesszük át, az ásványvizes, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek külön gyűjtőkonténerbe helyezendők. Ugyanilyen konténerekben helyezhetők el, a sörös és konzerves dobozok, illetve az üvegek. Ezeket a hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó edényben és lehetőség szerint az anyag fajtáját jelölő csomagolásban kérjük behozni. A fentieken kívül lehetőség van a háztartások lomtalanításakor fellelt bútor, ruhanemű, , papír és kartondobozok, hungarocell, ócskavas és egyéb a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék elhelyezésére valamint kerti nyesedék illetve avar, levágott fű elkülönítetten történő lerakására is. Ezeket is egyéni szerződésenként, regisztrálva gyűjtjük és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biztosítunk. Környezettudatos lakossági ügyfeleink az építési törmeléket az illegális lerakók helyett, szintén meghatározott mértékben udvarunkban szintén elhelyezhetik. Az Alisca Terra Kft. Hulladékudvarait örvendetesen növekvő számban egyre több partnerünk veszi igénybe, akik ezzel nemcsak saját otthonuk, hanem tágabb értelemben vett környezetük rendjét és tisztaságát is óvják. Ez lehet mindenki számára az a példa, hogy egyénileg is kézzel foghatóan tehetünk környezetünk, településeink tisztaságáért. Köszönjük Önnek is ezt a tudatosságot! A hulladékgyűjtő udvarokban átadható hulladékok fajtái, mennyiségei:

Átvehető hulladékok

Hulladékfajta

Lakosság

Évente

veszélyes hulladékok

fáradt olajok

max: 10 kg.

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

max: 20 kg.

növényvédő szerek

max: 5 kg.

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

max: 10 kg.

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

max: 10 kg.

elemek és akkumulátorok

max: 25 kg.

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett eletromos és elektronikus berendezések

max: 100 kg.

nem veszélyes hulladékok

papír hulladékok

korlátlan mennyiség

műanyag hulladékok

korlátlan mennyiség

fém hulladékok

korlátlan mennyiség

üveg hulladékok

korlátlan mennyiség

étolaj és zsír

korlátlan mennyiség

biológialag lebomló hulladékok (zöldhulladék-ág, gally, nyesedék)

korlátlan mennyiség

lom hulladék

korlátlan mennyiség

termékként tovább nem használható gumiabroncsok

1 garnitúra (4db)

beton, cserép, és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06 kódszámútól

2 m3


Hulladékudvarok elérhetőségei:

Hulladékudvar Szekszárd (Damjanich utca)
egész évben
hétfő
zárva
kedd
10:00-17:00
szerda
08:00-16:00
csütörtök
08:00-16:00
péntek
10:00-17:00
szombat
08:00-12:00
vasárnap
zárva
Hulladékudvar Szedres (Széchenyi út)
október 1-től március 31-g
április 1-től szeptember 30-ig
hétfő
zárva
zárva
kedd
12:00-16:30
12:00-18:00
szerda
08:00-15:00
08:00-18:00
csütörtök
zárva
zárva
péntek
zárva
zárva
szombat
08:00-12:00
08:00-12:00
vasárnap
zárva
zárva
Hulladékudvar Bátaszék (Mohácsi út)
október 1-től március 31-g
április 1-től szeptember 30-ig
hétfő
zárva
zárva
kedd
08:00-15:00
08:00-15:00
szerda
08:00-15:00
08:00-17:30
csütörtök
08:00-15:00
08:00-15:00
péntek
09:30-17:30
09:30-17:30
szombat
08:00-12:00
08:00-12:00
vasárnap
zárva
zárva
Hulladékudvar Tolna (Bajcsy-Zsilinszky u.72/2)
október 1-től március 31-g
április 1-től szeptember 30-ig
hétfő
zárva
zárva
kedd
08:00-17:00
08:00-18:00
szerda
09:30-15:30
09:30-17:30
csütörtök
08:00-17:00
08:00-18:00
péntek
09:30-17:30
09:30-17:30
szombat
08:00-12:00
08:00-12:00
vasárnap
zárva
zárva