Figyelem

2018.05.11.

Pünkösdi hulladékszállítás

Értesítjük a szekszárdi lakosokat, hogy 2018. május 21-én ünnepi munkarend van, ezért ezen a napon csak a kommunális hulladék kerül elszállításra.

Kérjük, hogy a szelektív hulladékot a következő szállítási napon, 2018. június 4-én helyezzék ki, ekkor a többlet szelektív hulladékot átlátszó zsákban a gyűjtőedény mellé kitehetik.

Tamási, Diósberény, Értény és Szakadát területén május 21-én a hulladékszállítás a megszokott rendben történik.

 

2018.04.19.

Környezetvédelmi délelőttöt tartottunk 2018. április 19-én, az Új Nemzedék Közösségi Tér PLACC területén, óvodás és iskolás gyerekek számára.

2018.04.17.


2018.04.17.

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató (Alisca Terra Kft) által biztosított, lakossági szilárd hulladék elszállítására alkalmas piros zsákok, Fadd-Domboriban, a Fatodi Kft telephelyén (Nefelejcs utca 6. Dombori gondnokság épülete) alatt átvehetők. Az átvételhez személyigazolvány szükséges.
A zsákok csak az alábbi napokon és időpontokban vehetők át Domboriban:
2018. április 14-től minden hét szombatján 14-18 óra között és vasárnap 9-11 óra között.
Munkanapokon az Alisca Terra Kft ügyfélszolgálatán, Szekszárdon vehetők át a zsákok.

Elérhetőségek:
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 9. (Interspar)
Tel.: +36 74/528-853 Email: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 11:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-13:00
Ebédidő minden nap: 12:00-12:30


 

2018.03.14.

Tisztelt Lakosság!

Tamási ügyfélszolgálati pontunk címe megváltozott!

7090 Tamási, Szabadság u. 53. szám alól elköltözött, a Tamási, Szabadság u. 46-48., Tamási Önkormányzati Hivatal épületébe.

 


2018.03.12.

Tisztelt Lakosság!

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. telefonos elérhetősége az alábbiak szerint változott:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 74/528-853 (Munkanapokon 10:00-12:00 hívható)

  • számlázási ügyek
  • szerződéssel kapcsolatos ügyek
  • konténeres ügyek

Műszaki, szállítási ügyintézés: 06 74/528-854 (Munkanapokon 10:00-12:00 hívható)

  • szállítással kapcsolatos ügyek

Központi szám: 06 74/528-850 (Munkanapokon 7:30-16:00 hívható)

  • titkárság
  • könyvelés
  • környezetmérnök
  • jogtanácsos

 


 

Szelektív tájékoztató 2018

A 2018-as Hulladékszállítási naptár megtalálható az alábbi linken:

TÁJÉKOZTATÓ

Változik a szelektív hulladékok gyűjtésének rendje az oktatási intézményekben is!

Az Alisca Terra NKft. ez úton szeretné tájékoztatni szolgáltatási területén lévő, vele kapcsolatban lévő valamennyi oktatási intézményt, hogy változott a Társaságunk működését szabályozó ágazati jogszabály. Ennek következtében Társaságunk a továbbiakban is elszállítja valamennyi oktatási intézményből az év közben keletkezett és a gyűjtési akciók keretében összegyűjtött szelektív hulladékokat, de ezek tulajdonjogával már nem Társaságunk, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV) rendelkezik. Az ágazati jogszabály módosulása már vonatkozik az intézmények ez évi, tavaszi papírgyűjtési akcióira is! A szállítás részleteivel kapcsolatban továbbra is keressék munkatársainkat, de a szelektív hulladékok értékesítésének, fizetési feltételeinek részleteivel kapcsolatban a jövőben az NHKV munkatársai tudnak Önöknek részletes tájékoztatást adni. Megértésüket köszönjük.

ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szolgáltatási területünk

Szolgaltatasi terulet   LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAROK Az Alisca Terra Kft. évek óta működtet lakossági hulladékudvarokat, melyek a hét öt napján állnak rendelkezésére minden szekszárdi és környékbeli lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van a társaságunkal. A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 39. § (2) alapján a természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk! A különböző hulladékfajtákat elkülönítve – a veszélyes illetve a nem veszélyes anyagok elhelyezésének megfelelő előírások szerint – gyűjtjük, tároljuk és dokumentáltan továbbítjuk a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük, ezért célszerű, ha partnereink is ezek figyelembe vételével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel maguknak a kirakodást. A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként vesszük át, az ásványvizes, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek külön gyűjtőkonténerbe helyezendők. Ugyanilyen konténerekben helyezhetők el, a sörös és konzerves dobozok, illetve az üvegek. Ezeket a hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó edényben és lehetőség szerint az anyag fajtáját jelölő csomagolásban kérjük behozni. A fentieken kívül lehetőség van a háztartások lomtalanításakor fellelt bútor, ruhanemű, , papír és kartondobozok, hungarocell, ócskavas és egyéb a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék elhelyezésére valamint kerti nyesedék illetve avar, levágott fű elkülönítetten történő lerakására is. Ezeket is egyéni szerződésenként, regisztrálva gyűjtjük és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biztosítunk. Környezettudatos lakossági ügyfeleink az építési törmeléket az illegális lerakók helyett, szintén meghatározott mértékben udvarunkban szintén elhelyezhetik. Az Alisca Terra Kft. Hulladékudvarait örvendetesen növekvő számban egyre több partnerünk veszi igénybe, akik ezzel nemcsak saját otthonuk, hanem tágabb értelemben vett környezetük rendjét és tisztaságát is óvják. Ez lehet mindenki számára az a példa, hogy egyénileg is kézzel foghatóan tehetünk környezetünk, településeink tisztaságáért. Köszönjük Önnek is ezt a tudatosságot! A hulladékgyűjtő udvarokban átadható hulladékok fajtái, mennyiségei:

Átvehető hulladékok

Hulladékfajta

Lakosság

Évente

veszélyes hulladékok

fáradt olajok

max: 10 kg.

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

max: 20 kg.

növényvédő szerek

max: 5 kg.

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

max: 10 kg.

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

max: 10 kg.

elemek és akkumulátorok

max: 25 kg.

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett eletromos és elektronikus berendezések

max: 100 kg.

nem veszélyes hulladékok

papír hulladékok

korlátlan mennyiség

műanyag hulladékok

korlátlan mennyiség

fém hulladékok

korlátlan mennyiség

üveg hulladékok

korlátlan mennyiség

étolaj és zsír

korlátlan mennyiség

biológialag lebomló hulladékok (zöldhulladék-ág, gally, nyesedék)

korlátlan mennyiség

lom hulladék

korlátlan mennyiség

termékként tovább nem használható gumiabroncsok

1 garnitúra (4db)

beton, cserép, és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06 kódszámútól

2 m3


Hulladékudvarok elérhetőségei:

Hulladékudvar Szekszárd (Damjanich utca)
egész évben
hétfő
zárva
kedd
09:30-17:00
szerda
08:00-15:30
csütörtök
08:00-15:30
péntek
09:30-17:00
szombat
08:00-12:00
vasárnap
zárva
Hulladékudvar Szedres (Széchenyi út)
egész évben
hétfő
zárva
kedd
11:30-16:30
szerda
08:00-15:00
csütörtök
zárva
péntek
zárva
szombat
08:00-12:00
vasárnap
zárva
Hulladékudvar Bátaszék (Mohácsi út)
Május 1-től!
hétfő
zárva
kedd
12:00-16:00
szerda
08:00-12:00
csütörtök
08:00-12:00
péntek
13:00-17:00
szombat
08:00-12:00
vasárnap
zárva
Hulladékudvar Tolna (Bajcsy-Zsilinszky u.72/2)
egész évben
hétfő
zárva
kedd
10:00-17:00
szerda
08:30-14:30
csütörtök
08:30-14:30
péntek
09:00-17:00
szombat
08:00-12:00
vasárnap
zárva